Modelowanie równań strukturalnych

Ocena modelu pomiaru
Przegląd sposobów oceny modelu pomiaru w praktyce badawczej informatyki ekonomicznej.
Modelowanie Równań Strukturalnych z programem LISREL
Wprowadzenie do Modelowania Równań Strukturalnych z programem LISREL (wersja wstępna). Empiryczna weryfikacja uproszczonego modelu TAM (Technology Acceptance Model) za pomocą studenckiej wersji programu LISREL. Konfirmacyjna analiza czynnikowa, ocena skal pomiarowych, ocena modelu strukturalnego....
Różne modele
Inne modele SEM bez opisu, wyłącznie skrypty LISREL i pliki wynikowe.

PowrótPowrót