Projekty, zasoby itp...


Projekty

Bib2xtm
Bib2xtm to zestaw narzędzi do zamiany plików bibtexa do fomatu (XML Topic Maps). Status: ukończony/2004
LO4GUST
Celem projektu LO4GUST było wykonanie elektronicznego systemu nauczania, działającego w ramach istniejącego portalu internetowego Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX. Status: ukończony/2005
BWO
Celem projektu badawczego pn. Wykorzystanie oprogramowania otwartego w Polsce zrealizowanego w WSZ w Kwidzynie była statystyczna ocena stopnia wykorzystania tej kategorii oprogramowania w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych oraz ocena korzyści i barier związanych z oprogramowaniem otwartym. Status: ukończony/2005

Zasoby

TeX
Strona zawierająca informacje oraz namiary na zasoby potrzebne do rozpoczęcia pracy z systemem TeX
AWK
Zasoby dotyczące języka AWK
Emacs
Zasoby dotyczące edytora Emacs aka The One True Editor vel Edytor numer jeden
XML/XSLT
Standardy XML/XSLT/FO: wybrane zasoby, dokumentacje oraz przykłady
Perl
Różne informacje nt. języka Perl
vi
Różne informacje nt. edytora vi
www
Skrypty i programy wykorzystanie do tworzenia tego repozytorium WWW
grafika
Zasoby różne związane z grafiką komputerową
OpenDocument
OASIS Open Document Format for Office Applications (OpenDocument, ISO/IEC 26300:2006.)
ODT software | docbook2odf | xml.openoffice.org/

Badanie akceptacji SI oraz wdrażania SI w organizacjach

SEM
Modelowanie równań strukturalnych
AOOS
Akceptacja oprogramowania open source. Metody i modele informatyki ekonomicznej
TAM
Model akceptacji technologii (TAM)
OSS
Zasoby dotyczące OSS/FLOSS, problematyka badawcza oraz zestawienie innych strony WWW poświęconych badaniu OSS

Różne inne

problemy z Fedora Core 8
Opis mojej instalacji: konfiguracja, dostrojenie, napotkane błędy i sposoby ich naprawienia, itp...
problemy z Fedora Core 5
Zestawienie różnych błędów, sposoby naprawienia itp...
różności nt. Linuksa
Różne informacje dotyczące nie tylko Linuksa w wersji Fedora Core.
Flickr
Zbiór skryptów do obsługi albumu fotograficznego na www.flickr.com (słabo udokumentowany).
Utils
Różne narzędzia: w tym przetwarzanie dokumentów rst
skrypty
Drobne skrypty do różnych rzeczy.

Konferencje

Dotyczące TeXa
Bachotek 2012 /style dla autorów

PowrótPowrót