Ostatnie modyfikacje i uzupełnienia

Modelowanie Równań Strukturalnych z programem LISREL na przykładzie modelu akceptacji technologii TAM
Krótki tekst jak rozpocząć pracę z XeTeXem, ze szczególnym uwzględnieniem Linuksa.
Opis modelu akceptacji technologii (technology acceptance model, TAM) plus opis czterech wybranych badań wykorzystujących TAM oraz literatura dot. tematu.
Z okazji porządkowania strony dodałem zestawienie podręczników, poradników itp. dokumentów, których jestem autorem. O istnieniu jednego to nawet nie miałem świadomości:-)
Zestawienie przykładów przygotowanych na zajęcia dot. XML, SQL/Baz danych oraz Systemów Operacyjnych. Może się komuś przyda.
Zestawienie tras rowerowych wokół ronda w Osowie (w formacie GPX)
Celem projektu badawczego pn. Wykorzystanie oprogramowania otwartego w Polsce zrealizowanego w WSZ w Kwidzynie była statystyczna ocena stopnia wykorzystania tej kategorii oprogramowania w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych oraz ocena korzyści i barier związanych z oprogramowaniem otwartym
Klasa LaTeXa i style dla plain TeXa do przygotowania materiałów na konferencję Bachotek 2006
Klasa wzmgr umożliwia sprawne i wygodne przygotowanie pracy magisterskiej lub licencjackiej w systemie LaTeX zgodnie z wymogami obowiązującymi na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Materiały do wykładu zorganizowanego przez UG i TLUG
Pakiet bib2xtm [2004-07-07]
Prototyp mapy pojęć dla publikacji nt. TeXa
Pakiet istyar [2004-06-01]
Zbiór programów, schematów XML i szablonów XSL ułatwiających redagowanie prostych dokumentów XML
Program w Perl/Ptk pokazany na konferencji ,,Pingwinaria 2000''
Aktualizacja pakietu do katalogowania prac magisterskich/licencjackich

PowrótPowrót